Naše firma byla certifikována LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

EN ISO 3834-2:2005 – SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY V PROCESECH SVAŘOVÁNÍ

Tento certifikát zaručuje způsobilost a oprávněnost firmy vyrábět a svařovat ocelové konstrukce. Zajišťuje potřebnou kvalifikaci svářečů a svářečského dozoru. Také zaručuje používání vhodných materiálů a zařízení při výrobě.

ISO 9001:2015 – VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Specifikuje požadavky na systém řízení jakosti, kterým prokazuje svou schopnost konzistentně poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníků a platných zákonných a regulačních norem.

EN 1090-1:2009+A1:2011

Tato norma platí pro provádění ocelových stavebních konstrukcí a stanoví požadavky na posuzování shody konstrukčních dílů. Stanoví základní požadavky na zpracování systému řízení výroby, na postupy posuzování shody, provádění dohledu, značení výrobků a mnohé další.